வண்ணங்கள்

டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் சுப்ரா மற்றும் டத்தோஸ்ரீ SK தேவமணி கலந்துகொண்ட பக்தி சக்தியின்  சூரசம்ஹாரம் மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கம்

இன்று 01/10/2017 அன்று மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள லிம் கோ தோங் மண்டபத்தில் பக்தி சக்தி ஏற்பாட்டில் “சூரசம்ஹாரம்” என்ற இந்திய மாணவர்களுக்கென சிறப்பு கருத்தரங்கம் மற்றும்