பக்தி

ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி முதலாம் ஆண்டு திருவிழா

ஸ்ரீ ராகவேந்திர மலேசியா மந்திராலயம் சார்பில் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி முதலாம் ஆண்டு திருவிழா பத்து ஆராங், சிலாங்கூரில் 23-6-2017 வெள்ளிக்கிழமை முதல்  25-6-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை நடைபெறுகிறது. இந்த